به‌روزرسانی‌های قیمت و مالیات برای برنامه‌ها، خریدهای درون‌برنامه، و اشتراک‌ها – آخرین اخبار

به‌روزرسانی‌های قیمت و مالیات برای برنامه‌ها، خریدهای درون‌برنامه، و اشتراک‌ها - آخرین اخبار

فروشگاه App با پشتیب، از 44 ارز در 175 ویترین فروشگاه، به گونه ای طراحی شده است که فروش کالاها و خدمات دیجیتال شما را در سطح جه، آسان کند.

گاه به گاه، ممکن است به دلیل تغییر در مقررات مالیاتی یا نرخ ارز خارجی، نیاز به تعدیل قیمت ها یا درآمدهای شما داشته باشیم. این تنظیمات با استفاده از اطلاعات نرخ ارز در دسترس عموم از ارائه‌دهندگان داده‌های مالی انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که قیمت‌های برنامه‌ها و ،یدهای درون‌برنامه در همه ویترین‌ها ثابت می‌مانند.

به روز رس، قیمت

در 13 فوریه، قیمت گذاری برای برنامه ها و ،یدهای درون برنامه ای* برای ویترین فروشگاه های بنین، کلمبیا، تاجی،تان و ،یه به روز می شود. همچنین، این به‌روزرس،‌ها تغییرات مالیاتی زیر را در نظر می‌گیرند:

 • بنین: مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معرفی 18٪
 • تاجی،تان: نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 15 درصد به 14 درصد کاهش یافت

اگر یکی از آنها را به ،وان پایه ،ید برنامه یا درون برنامه خود انتخاب نکرده باشید، قیمت ها در ویترین فروشگاه های بنین، کلمبیا، تاجی،تان و ،یه به روز می شوند.*

اگر ویترین فروشگاه را به ،وان پایه ،ید برنامه یا درون برنامه خود انتخاب کرده باشید، قیمت ها در ویترین بنین، کلمبیا، تاجی،تان یا ،یه تغییر نمی کند.* قیمت ها در سایر ویترین ها برای حفظ ی،ان شدن با پایه انتخابی شما به روز می شوند. قیمت

اگر ،ید درون‌برنامه‌ای شما یک اشتراک با قابلیت تمدید خودکار باشد، قیمت‌ها در هیچ منطقه‌ای تغییر نمی‌کند و در ویترین فروشگاه‌ها که به‌جای استفاده از قیمت‌های ی،ان‌شده خودکار، قیمت‌ها را به‌صورت دستی مدیریت می‌کنید، تغییر نمی‌کنند.

بخش قیمت‌گذاری و در دسترس بودن برنامه‌های من در App Store Connect به‌روزرس، شده است تا این تغییرات قیمتی آتی را نمایش دهد. مثل همیشه، می‌تو،د قیمت‌های برنامه‌ها، ،یدهای درون‌برنامه، و اشتراک‌های قابل تمدید خودکار را در هر زم، تغییر دهید.

درباره مدیریت قیمت های خود بیشتر بیاموزید

مشاهده یا ویرایش آینده تغییرات قیمت

کشور پایه برنامه خود را ویرایش کنید یا منطقه

زمان شروع قیمت و در دسترس بودن بر اساس منطقه

برای یک قیمت تعیین کنید ،ید درون برنامه ای

به روز رس، های مالیاتی

درآمد حاصل از فروش برنامه‌ها و ،یدهای درون‌برنامه‌ای تغییر می‌کند تا منع،‌کننده نرخ‌های مالیاتی جدید و قیمت‌های به‌روز شده باشد. نمایش B از توافقنامه برنامه های کاربردی پرداخت شده به روز شده است تا نشان دهد که اپل مالیات های قابل اجرا در بنین را جمع آوری و پرداخت می کند.

در 30 ژانویه، درآمد شما از فروش برنامه‌های واجد شرایط و ،یدهای درون‌برنامه در کشورهای زیر اصلاح شد تا منع،‌کننده معرفی یا تغییرات در نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده باشد.

 • بنین: معرفی مالیات بر ارزش افزوده 18٪
 • چک: نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 10٪ به 0٪ برای برخی کتاب های الکترونیکی و کتاب های صوتی کاهش یافته است
 • چک: نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی رو،مه‌ها و مجلات الکترونیکی از 10 درصد به 12 درصد افزایش یافت.
 • استونی: نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 20 درصد به 22 درصد افزایش یافت
 • ایرلند: نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 0 درصد برای برخی کتاب های الکترونیکی و کتاب های صوتی کاهش یافته است
 • لوکزامبورگ: نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 16 درصد به 17 درصد افزایش یافت.
 • سنگاپور: نرخ GST از 8 درصد به 9 درصد افزایش یافته است.
 • سوئیس: نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 2.5 درصد به 2.6 درصد برای برخی رو،مه های الکترونیکی، مجلات، کتاب ها و کتاب های صوتی افزایش یافته است.
 • سوئیس: نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 7.7 درصد به 8.1 درصد برای سایر برنامه ها و ،یدهای درون برنامه ای افزایش یافته است.
 • تاجی،تان: نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 15 درصد به 14 درصد کاهش یافت

درباره درآمدهای خود بیشتر بد،د

مشاهده پرداخت ها و حاصل می شود

دانلود گزارشهای مالی

*اشتراک های قابل تمدید خودکار را شامل نمی شود.

منبع: https://developer.apple.com/news/?id=0l93cjfe