منابع و نظرسنجی WWDC23 – آخرین اخبار

منابع و نظرسنجی WWDC23 - آخرین اخبار

لوگوی رنگارنگ اپل

با تشکر از همه ،، که برای یک هفته شگفت انگیز به ما پیوستند. امیدواریم ارزش، ارتباط و سرگرمی پیدا کرده باشید. می تو،د ادامه دهید:

ما دوست داریم نظر شما را در مورد کنفرانس امسال بد،م. اگر می خواهید تجربه خود را به ما بگویید، لطفا نظرسنجی WWDC23 را تکمیل کنید.

بگیر بررسی

منبع: https://developer.apple.com/news/?id=o0heb4h4