پیش‌سفارش بر اساس منطقه اکنون در دسترس است – آخرین اخبار

پیش‌سفارش بر اساس منطقه اکنون در دسترس است - آخرین اخبار

ارائه برنامه یا بازی خود برای پیش‌سفارش، راهی عالی برای ایجاد آگاهی و هیجان برای نسخه‌های آینده شما در اپ استور است. و اکنون می تو،د پیش ،ید را به صورت منطقه ای ارائه دهید. افراد می‌توانند برنامه شما را در مجموعه‌ای از مناطقی که انتخاب می‌کنید، پیش‌سفارش دهند، حتی زم، که برای دانلود در مناطق دیگر هم‌زمان در دسترس است. با این انعطاف‌پذیری جدید، می‌تو،د برنامه خود را با ارائه آن برای پیش‌سفارش به مناطق جدید گسترش دهید و تاریخ‌های انتشار متفاوتی را برای هر منطقه تعیین کنید.

فرا گرفتن در مورد پیش سفارش

یاد بگیرید چگونه خود را مدیریت کنید در دسترس بودن برنامه

منبع: https://developer.apple.com/news/?id=mxi8tibj